Làm thế nào

Đây có lẽ là chuyên mục chủ lực của Blog, chuyên mục này sẽ tổng hợp các kiến thức có ích nhất cho mọi người. Và các bài viết trong chuyên mục này sẽ bắt đầu bằng từ như: "làm thế nào...", "cách để...", "các phương pháp..." nên mấy ông có gì cần thắc mắc cứ hỏi đi, tui sẽ trả lời qua các bài viết một cách chi tiết nhất.