Review dạo

Đây là chuyên mục bao gồm các bài review viết về những nhận xét, mô tả ưu khuyết điểm, cảm nhận của tui sau khi sử dụng các sản phẩm, gồm sản phẩm số như những khóa học, phần mềm... hay sản phẩm gia đình như bếp điện, máy khoan, máy cưa, máy ngoáy lỗ tai chẳng hạn...