Điều khoản dịch vụ

Toàn bộ nội dung MinhD Blog, bao gồm bài viết & hình ảnh, thuộc quyền sở hữu của tác giả, trừ một số ngoại lệ đã được ghi chú rõ ràng trong những nội dung tương ứng. Mọi sự sao chép nội dung trang web, bao gồm bài viết, thông tin, hình ảnh… với mục đích thương mại đều không được phép.

Nếu mấy chế muốn chia sẻ các bài viết cho mục đích cá nhân, vui lòng dẫn nguồn đầy đủ nhé.